Kontakt

Dane spółki:

Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne „KRAKOIN” sp. z o.o. sp. k.
NIP: 6792999694 REGON: 120859689, KRS 0000323768 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
Siedziba spółki: ul. Czarnowiejska 9/LU1, 31-126 Kraków


 

Biuro: 31-126 Kraków, ul. Czarnowiejska 9/LU1 (adres do korespondencji)
tel./fax 012-423-00-10
biuro@krakoin.com.pl
www.krakoin.com.pl